How can we help you?

Ask your question
+49 211 3883 605-0

Privacy Policy

Via deze privacyverklaring informeert Unibouw B.V. (hierna: “Unibouw”) u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website, www.unibaugewerbebau.de. Deze verklaring bevat informatie over de wijze waarop Unibouw, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. Unibouw zal de persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensverwerking, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens

Unibouw verwerkt uw persoonsgegevens. De doeleinden van een verwerking van persoonsgegevens door Unibouw voldoen steeds aan de vereisten zoals beschreven in artikel 6 van de AVG: met toestemming van de betrokkene; ter uitvoering van een contract; ter voldoening aan een wettelijke verplichting; ter bescherming van een vitaal belang; ter vervulling van een taak van algemeen belang; of een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Vacatures

Op onze website staat een overzicht met onze openstaande vacatures. Staat er geen passende vacature op onze website maar hebt u interesse in een functie binnen onze organisatie? Dan kunt u ons altijd een open sollicitatie sturen via e-mail of per brief. Voor het beoordelen van uw interesse in een van onze vacatures of van uw open sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien relevant zullen ontvangen persoonsgegevens worden gedeeld met een professionele dienstverlener waarvan Unibouw gebruikmaakt zoals bijvoorbeeld een recruitmentbureau of assessment center. Mocht de sollicitatieprocedure niet succesvol worden doorlopen, dan zullen wij vier weken na de afwijzing van uw sollicitatie de ontvangen persoonsgegevens vernietigen. Wilt u dat wij voor mogelijke functies in de toekomst wel kunnen blijven beschikken over uw cv, dan kunt u hiervoor toestemming geven. We houden uw cv dan nog twaalf maanden in ons bezit.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit een website worden verstuurd naar de webbrowser van de gebruiker. Op onze website maken we gebruik van de cookies van de Google Analytics-dienst om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten en analyseren. Deze cookies zullen geen of slechts een geringe impact hebben op uw privacy, omdat wij deze cookies privacy vriendelijk hebben ingesteld. U kunt alle cookies zelf verwijderen of automatisch weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet meer (goed) functioneert.

Beveiliging van persoonsgegevens

Unibouw neemt de passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een https-verbinding (een SSL-certificaat) om de gegevens die via onze website kunnen worden verstrekt te versleutelen.

Delen van persoonsgegevens

Unibouw zal uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het gebruik van onze website niet delen met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; wij hiertoe wettelijk verplicht zijn; uw toestemming hiertoe hebben; of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te delen.

Overige

Wij kunnen deze privacyverklaring regelmatig actualiseren. Het actualiseren van de privacyverklaring kan plaatsvinden zonder voorafgaande aankondiging. We raden u dus aan om regelmatig de website te raadplegen om de meest recente privacyverklaring te kunnen lezen. Wij zullen uw persoonsgegevens overigens altijd verwerken in lijn met het privacy-beleid en de –verklaring die gold ten tijde van de verzameling van uw gegevens. Indien u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Unibouw, neem dan contact met ons op via:

Unibouw B.V.

Industrieweg 46

5422 VK Gemert

0492 33 80 10

info@unibouw.eu

Deze privacyverklaring is het laatst geactualiseerd in december 2021